Air Cleaning Parts Clean Shop
  • MiJET umožňuje prvotní čištění dílů, které by jinak nemuselo být u stroje přípustné z důvodu vzniku aerosolu a nepořádku.
  • Poskytuje možnost zběžné kontroly čistých dílů.
  • Pokud se podaří eliminovat potřebu dalších procesních kroků nebo přesunů, potřebných k odfouknutí reziduí někde jinde, lze zkrátit dobu trvání cyklu.
  • Je možné recyklovat drahá maziva.
  • Čisté ovzduší má kladný vliv na zdraví zaměstnanců, což snižuje počet ztracených pracovních dnů i výši nákladů na zdravotní péči.
  • Vzhledem k tomu, že se na podlaze už neusazují rozprášené částice, klesá riziko uklouznutí a pádů.