Příběh MiJET
Stačí jen připojit MiJET k provoznímu přívodu vzduchu a můžete jej začít používat.
Pracovní stanice s MiJET
MiJET je přenosný
Mycí stanice MiJET
Podívejte se na MiJET v akci.
Toto video ukazuje, kolik chladiva zachytila jediná jednotka MiJET v provozovně zákazníka jen za pět měsíců.